Gayrimenkul Hukuku

Kira sözleşmelerinin uygulanması ve yorumlanması,
Kira sözleşmelerinde çıkan uyuşmazlıklarda tahliye ve hapis hakkı prosedürünün uygulanması,
Kentsel dönüşüm uyuşmazlıklarına ilişkin süreçlerin yönetimi,
Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri,
Tapu işlemlerinin yürütülmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi,
Kat mülkiyetinden doğan davaların yürütülmesi,
Aidat alacaklarının tahsili amacıyla ipotek hakkı tesisi yoluyla alacakların tahsili,
Alım- Satım sözleşmeleri,
Yabancıların mülk edinmesi