Şirketler ve Ticaret Hukuku

Yerli ve yabancı şirket kuruluş işlemleri
Şirket ana sözleşmelerinin tadili ve yeniden düzenlenmesi
Şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurullarının hazırlanması, takibi ve hissedarların temsili
Yönetim kurul kararlarının hazırlanması
Özel denetçi ve kayyum tayini
Şirket birleşme, devralma, pay devri ve tasfiye yönetimi
Konkordato davalarının hazırlanması ve takibi
Konkordato davalarında proje hazırlanması ve mali sürecin takibi
Borç yapılandırma görüşmelerinin yapılması, refinansman
İflas süreç yönetimi

Bağlantılı Hizmetler

Gümrük mevzuatından kaynaklanan ihtilafların çözümü
Şirketlerin ihracat ve ithalat süreçlerinin hukuken değerlendirilmesi
Şirketlerin yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık verilmesi
Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
Ulusal ve uluslararası şirketlerle ilgili Distribütörlük, acentelik ve franchise vb. gibi tüm sözleşmelerinin ilgili ülke kanunları da incelenmek suretiyle hazırlanması ve müzakere edilmesi
Şirket iç yapısına ilişkin önleyici hizmet ve eğitimlerin verilmesi, gerekli tedbirlerin alınması, risk analizlerinin yapılması
Şirketlere ilişkin maliyetin düşürülmesi, karlılığı arttırma, zamandan tasarruf yönünden süreçlerin takibi ve yönetimi