Sağlık Hukuku

Özel Sektör Sağlık Hizmeti Sunucuları (Hastane, Poliklinik, Tıbbi Laboratuvarlar), Tıbbi Cihaz Satış Merkezilerinin Sağlık Mevzuatı Kapsamındaki Hizmetlerinin Takibi, Yürütülmesi, Bakanlık İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü nezdindeki başvuru, itiraz, şikayet işlemlerinin yürütülmesi
Ceza iptal davaları
Malpractice Davaları
Müşteri Onan Formlarının Düzenlenmesi