İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşe alım ve işi sonlandırma süreçlerinin yönetilmesi
Rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması
Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerinin yapılması
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması
Şirket yönetmeliklerinin, politikalarının incelenmesi ve tadili
İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki süreçlerin yönetimi
Şirketlerin sosyal güvenlik mevzuatından doğan uyuşmazlıklarının takip edilmesi ve çözümü
Çalışma ortamının iş sağlığı ve güvenliği açısından uyumunun sağlanması
Üst kadro ve çalışanlara şirket içi eğitimlerin verilmesi
Hizmet sözleşmelerinin sonlandırılmasına yönelik takip işlemleri
Arabuluculuk görüşmeleri
İşçi işveren uyuşmazlıklarının hukuki takibi