İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri ve ilgili tüm davalarının yürütülmesi
Borçlu ve alacaklılarla tasfiye ve sulh görüşmeleri yapılması
Tasarrufun iptali süreçlerinin hazırlanması ve davalarının yürütülmesi
Haciz işlemleri
Karşılıksız çek davalarının hazırlanması ve takibi
Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
İtirazın iptali ve kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
Menfi tespit davalarının hazırlanması
İstirdat davalarının hazırlanması ve takibi
İhtiyati haciz davalarının takibi ve düzenlenmesi