Vergi ve İdare Hukuku

Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
Gümrük mevzuatı, idari cezalar ve vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü, davaların takibi
Transfer fiyatlandırması, KDV ve diğer dolaylı vergilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü
Yapılandırma süreçlerinin yönetimi
E-ticaret ve e-faturalara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
Vergi cezalarının iptali
İmar planı iptal davaları
İdareye karşı açılan tazminat davaları (tam yargı davaları)